Null nedir?

Null sözlük anlamını merak ediyorsanız hangi anlamara geldiğini Sözlükte null ne anlama gelmektedir? başlığı altından inceleyebilirsiniz. Null, bir değer değildir. Null, "0 (Sıfır)" da değildir çünkü "0 (Sıfır)" da bir değerdir. Null boş veya hiçlik anlamına gelmektedir. Genellikle programcılar ve database uzmanları "null" kelimesinin anlamını bilirler çünkü ikiside çokça gördükleri kelimedir.

Not null nedir?

Daha çok veri tabanı tasarımı yaparken karşılacağınız bir terim olan Not null; Veri tabanı tablolarındaki sütunlarda boş geçilmesini istemediğiniz yerlere Not null özelliğini atayarak o sütundaki alanın boş geçilmesini önleyebilirsiniz.

Basit "Not null" kullanım örneği

Örnek:

CREATE TABLE kisiler

(adi varchar(10) not null,

soyadi varchar(10) not null,

telefon char(11))

Burada "not null" bulunana sütunlar boş geçilemez yani adi ve soyadi sütunlarına mutlak değer girilmek zorundadı.

Sözlükte null ne anlama gelmektedir?

Geçersiz, hükümsüz, önemsiz, boş, işe yaramaz, sıfır, hiç.

Son eklenenler